top of page

Ambulancia všeobecnej dermatológie
pre deti a dorast

Ponúkame komplexnú diagnostiku a terapiu kožných ochorení detského a adolescentného veku:

 

 

Na vyšetrenie nie je potrebný výmenný lístok ani akékoľvek odporúčanie od praktického lekára.

bottom of page