top of page

Digitálna dermatoskopia

Digitálny dermatoskop Visiomed microDERM D-120

Včasná detekcia rakoviny kože

 

Digitálny dermatoskop Visiomed microDERM D-120 je profesionálny zobrazovací systém na skorú detekciu melanómovej a nemelanómovej rakoviny kože. Lekár sa dokáže pozrieť na znamienko až so 120-násobným zväčšením s brilantnou HD kvalitou obrazu. Všetky obrazy sú archivované, čo umožňuje sledovať zmeny veľkosti, farby a tvaru znamienok v čase. Pri pravidelných kontrolách tak vieme určiť, či má znamienko malígny potenciál. Systém zaznamená aj tie najmenšie zmeny, ktoré by nám pri vyšetrovaní ručným dermatoskopom mohli uniknúť. Pokiaľ by si nejasný nález vyžadoval poľad druhého odborníka, jednoduchým kliknutím dokážeme snímku odoslať kolegom dermatológom po celom svete.

 

Dermatoskopické vyšetrenie kože je neinvazívne, vysoko špecializované vyšetrenie kožnej lézie dermatológom pri mnohonásobnom zväčšení. Dermatoskopia sa využíva najmä pri vyšetrení pigmentových névov a pre skorú diagnostiku prekanceróz, malígneho melanómu ale aj nemalanómových kožných nádorov (aktinická keratóza, spinocelulárny a bazocelulárny karcinóm).

 

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že každé spálenie kože slnkom je spojené s poškodením DNA v bunkách, na základe ktorého môže časom pri narastaní kumulatívnej dávky UV žiarenia vzniknúť rakovina kože. Melanóm vzniká nekontrolovaným rastom poškodených pigmentových buniek kože, podmienený hlavne UV žiarením. Malígny melanóm je jedným z najzhubnejších nádorov, pretože inklinuje k veľmi včasnému rozširovaniu do okolia (tvorí mikrometastázy), rozširovaniu lymfatickými cestami (postihuje uzliny) a tvorí aj vzdialené metastázy v iných orgánoch, prognóza je nepriaznivá. V posledných rokoch neustále narastá incidencia rakoviny kože aj v mladších vekových kategóriách a patrí medzi najčastejšie zhubné nádory. Práve preto je predchádzanie, resp. prevencia vzniku a včasná diagnostika rakoviny kože veľmi dôležitá. K prevencii vzniku rakoviny kože patrí teda v prvom rade ochrana pred nadmerným a neprimeraným slnečným žiarením, používanie krémov s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu (SPF 50+), vyhýbanie sa soláriám, spáleniu kože. „ Naša koža vydrží veľa, ale všetky poškodenia si pamätá!“ V neposlednom rade je dôležité samovyšetrenie pacientom minimálne jedenkrát za 3 mesiace, pri podozrení na nejakú zmenu a nepravidelnosť je potrebné vyhľadať dermatológa. Bežný interval sledovania formou preventívnej prehliadky je 1x za 6 až 12 mesiacov, pri rizikových a atypických prejavoch 3 mesiace.

 

K včasnej diagnostike rakoviny kože patrí v prvom rade vyšetrenie dermatológom pomocou dermatoskopie. Naša klinika ponúka všetkým pacientom pravidelnú preventívnu onkodermatologickú prehliadku ručnou dermatoskopiou a taktiež možnosť vyšetrenia detailných zmien v podozrivých znamienkach najmodernejšou neinvazívnou vyšetrovacou metódou – digitálnou dermatokospiou.

 

Digitálny dermatoskopVisiomed microDERM D-120 je profesionálny zobrazovací systém na skorú detekciu melanómovej a nemelanómovej rakoviny kože. Lekár sa dokáže pozrieť na znamienko až s 120-násobným zväčšením s brilantnou HD kvalitou obrazu.

 

Táto metóda má mnoho výhod:

 

  • vyšetrované miesto (znamienko) pozorujeme pod mnohonásobným zväčšením (30-120x) oproti normálnej lupe (2-5x) alebo ručnému dermatoskopu (10-20x)

  • špeciálny softvér digitálneho dermatoskopu umožňuje vyhodnotenie každej lézie na základe viacerých kritérií ABCDE pravidlo (asymetry, border, color, diameter, evolution), DANAOS skóre - "Diagnostic and neuronal Analysis of Skin Cancer" (V roku 1998 prebehla multicentrická štúdia na celom svete, na ktorej sa podieľalo 14 renomovaných kožných kliník Európy a po 3 rokoch sa vypracovala obrovská databáza informácií o pigmentových léziách kože, o ich zmenách, rôznych analytických parametrov a anamnestických dátach. Kooperácia dermatológov celého sveta aj v súčasnosti skvalitňuje neustále tento hodnotiaci systém, a pravidelným update aj my získavame tieto zlepšenia).

  • follow up - to znamená že snímky jednotlivých pigmentových névov sú archivované, čo umožňuje sledovať zmeny veľkosti, farby, štruktúry a tvaru pigmentových prejavov v čase.

 

Pri pravidelných kontrolách tak vieme porovnaním obrazov určiť, či má znamienko malígny potenciál. Systém zaznamená aj tie najmenšie zmeny, ktoré by nám pri vyšetrovaní ručným dermatoskopom mohli uniknúť, umožňuje nám sledovať vývoj lézie a dynamiku zmien s časovým odstupom. Pokiaľ by si nejasný nález vyžadoval poľad druhého odborníka, jednoduchým kliknutím dokážeme snímku odoslať kolegom dermatológom po celom svete. Pri odhalení rizikovej lézie s malígnym potenciálom je možné na našej klinike chirurgické odstránenie lézie s následnym histologickým vyšterením, ktoré s najväčšou istotou potvrdí presnú diagnózu. Najvhodnejšie obdobie na odstránenie znamienka je čas, keď jazva nebude vystavovaná slnku nasledujúcich niekoľko mesiacov po zákroku, neplatí to však v prípade prítomnosti známok dysplázie alebo dynamiky prejavu.

 

Digitálna dermatoskopia je prínosom hlavne pre pacientov s mnohopočetnými a dysplastickými melanocytárnymi névami s celoživotným rizikom vzniku malígneho melanómu, taktiež pre pacientov s pozitívnou anmanézou malígneho melanómu. Digitálna dermatoskopia napomáha zvýšiť záchytnosť včasných foriem rakoviny kože a výrazne redukuje počet zbytočných chirurgických excízií a kozmeticky rušivých jaziev.

Please reload

Tím Dermarevolta je tu k Vašim službám.

Objednajte sa už dnes!

bottom of page