top of page

Psoriáza

Čo je psoriáza a ako vzniká?

 

Psoriáza je chronické recidivujúce zápalové ochorenie organizmu s vrodenou predispozíciou, ktoré sa viditeľne prejavuje na koži, okrem ktorej môže postihovať aj nechty a kĺby.

Etiopatogenéza psoriázy nie je celkom objasnená, ale zaraďuje sa medzi autoimunitné ochorenia, čo znamená že imunitný systém sa obráti proti bunkám vlastného organizmu. Veľkú úlohu pritom zohráva genetická predispozícia, takmer v 30% je pozitívna rodinná anamnéza. Psoriáza postihuje približne 2-4 % európskej populácie, na svete je postihnutých približne 80 miliónov ľudí.

 

Nejedná sa o infekčnú ani nákazlivú chorobu, často je geneticky podmienená a jej najčastejšou charakteristickou je chronický recidivujúci priebeh do konca života. Ľudia so psoriázou majú vyššie riziko vzniku a rozvoja artritídy, cukrovky, srdcových chorôb a depresie. Psoriáza sa môže prejaviť v akomkoľvek veku, najčastejšie sa prvýkrát objaví vo veku 15 až 35 rokov. Nedá sa úplne vyliečiť, ale je to ochorenie, ktoré môžeme adekvátnou liečbou ovplyvniť, zmierniť jej príznaky a nemusí sa prejaviť roky. Ochorenie má fázy zhoršenia a zlepšenia, niekedy ustúpi (remisia) aj na dlhé obdobie. U niektorých postihnutých sú tieto obdobia cyklické, opakujúce sa, chorobu „spúšťajú“ určité faktory (stres, infekcia, hormonálne zmeny, gravidita...), alebo sa zhoršuje v určitých obdobiach roka (často v zime).

 

Aké sú klinické prejavy psoriázy?

 

V psoriatických ložiskách sa bunky kože v dôsledku zápalu reprodukujú 3 až 6 dní namiesto bežných 28 dní, čo vedie k typickým zhrubnutým začervenaným šupinatým ložiskám kdekoľvek na trupe, končatinách a vo vlasatej časti hlavy. Psoriáza má u rôznych pacientov rôzny klinický obraz s podobnými pre psoriázu charakteristickými črtami.

 

Ložiská psoriázy môžu byť drobné mnohočetné veľkosti kvapiek až mincí – psoriasis gutatta et nummularis (pri prvom výseve), chronické stacionárne až mapovité v typických lokalitách nad kĺbmi končatín (lakte, kolená), na bruchu a v krížovej oblasti chrbta – psoriasis vulgaris, ale aj splývavé s prechodom do závažného generalizovaného postihnutia celého kožného povrchu – erythrodermia psoriatica.Ložiská sú ružovočervené, na pohmat tuhé, zápalovo infiltrované, pomerne presne ohraničené, so striebristými šupinami na povrchu. Pocit svrbenia obvykle chýba. U niektorých pacientov je psoriáza lokalizovaná iba vo vlasatej časti hlavy – psoriasis capillitii, kde sa tvoria červené tuhé šupinaté ložiská, vlasy nevypadávajú. Niektorí pacienti majú psoriatické ložiská lokalizované do oblastí kožných zhybov (oblastí vlhkého zaparenia), ktorými sú podpazušia, triesla, oblasti pod prsníkmi, genitálna oblasť, niekedy okolo očí – psoriasis inversa. Tu sú ložiská červené, zápalovo infiltrované, častokrát bez šupín na povrchu. Lokalizovanou formou je tiež psoriasis palmoplantaris, kedy sú psoriatické ložiská lokalizované na dlaniach a chodidlách, často spojené s postihnutím a typickými deformitami nechtov – psoriasis unguium. Osobitnou závažnou akútnou formou psoriázy je psoriasis pustulosa generalisata von Zumbush, pri ktorej sa tvoria rozsiahle diseminované ložiská so splývaním, pre ktoré sú charakteristické okrem začervenania početné belavožlté sterilné pustuly. Impetigo herpetiformis je generalizovaná pustulózna psoriáza vznikajúca v II. polovici gravidity so závažnými celkovými príznakmi.

 

Jednoznačným potvrdením diagnózy je histologické vyšetrenie vzorky kože.

 

Čo je príčinou psoriázy?

 

Za príčinu vzniku psoriázy sa považuje geneticky podmienená porucha funkcie a dysregulácia imunitného systému, následkom ktorých je urýchlená neprimeraná produkcia a nedostatočné vyzrievanie kožných buniek. Ich následné nahromadenie sa prejavuje lokálnym zápalom a olupovaním pokožky formou šupín. Je to geneticky podmienené ochorenie, ktoré môže dlho môže ostať v latentnej forme. Znamená to, že ochorenie sa navonok neprejavuje, môže však vypuknúť pod vplyvom vnútorných alebo vonkajších faktorov . Môže to byť napríklad kontakt so streptokokovou infekciou (angínou), ktorý je častým spúšťačom psoriázy u detí. Stres je jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcim prvé vzplanutie psoriázy a negatívne ovplyvňuje priebeh ochorenia. Spúšťacím faktorom môže byť aj užívanie liekov pre iné ochorenia (ACE inhibítory, betablokátory, antimalariká, lítium, nesteroidné antiflogistiká a iné). Zhoršujúcim faktorom pri vzniku psoriázy môže byť nepoznaná fokálna infekcia (chronický zápal mandlí, neošetrený chrup) alebo iné súčasne prebiehajúce ochorenie. Vyššie riziko vzniku je pri nezdravom životnom štýle, obezite, nadmernej konzumácii cigariet a alkoholu. Vonkajšie faktory môžu byť aj mechanické, napr. trenie oblečenia o kožu, prípadne vzplanutie psoriázy môže spôsobiť aj sezónna zmena počasia.

 

Čo je psoriatická artritída?

 

Psoriatická artritída je chronické zápalové reumatoidné ochorenie, ktoré sa prejavuje zápalom kĺbov a je spojená s kožným postihnutím – psoriázou. Nie každý pacient so psoriázou má však postihnutý pohybový aparát, psoriatická artritída vzniká často až po rokoch od objavenia sa kožných príznakov, a to u ¼ pacientov. Najčastejšie začína psoriáza aj artritída súčasne, a iba zriedka sa stáva, že zápal kĺbov predchádza kožným psoriatickým prejavom. Psoriatická artritída bez psoriázy je skôr výnimočná. Choroba sa začína nevýraznými bolesťami a opuchom jedného alebo viacerých drobných kĺbov ruky, kolien, lakťov, šľachových úponov alebo zápalovými bolesťami chrbtice. Správne zvolenou antipsoriatickou liečbou možno priaznivo ovplyvniť aj priebeh tohto ochorenia v spolupráci s reumatológom. Okrem týchto prejavov neliečená ťažká forma psoriázy môže ovplyvňovať aj funkcie iných vnútorných orgánov, a to pre zvýšenú hladinu zápalových faktorov, preto by sa rozsiahla forma psoriázy mala liečiť celkovo.

 

Psoriáza a kvalita života

 

Psoriáza je ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje nielen fyzické zdravie pacienta, ale výrazne vplýva aj na psychiku chorého. Pacienti trpia nezriedka depresiami, pretože psoriáza obmedzuje ich citový, partnerský aj sexuálny život. Pracovné možnosti ľudí so psoriázou sú obmedzené, a to nielen samotným ochorením, spôsobom liečby ale aj predsudkami okolia.

 

Aké sú možnosti liečby psoriázy?

 

Moderná dermatológia disponuje širokým spektrom účinnej liečby, ktorá dokáže zmierniť prejavy psoriázy a udržať ich pod kontrolou. Neexistuje však liek, ktorý by dokázal psoriázu úplne vyliečiť. Nie každá liečba účinkuje rovnako u každého pacienta, taktiež odpoveď na liečbu sa môže v priebehu času meniť.

 

Vo všeobecnosti sa liečba psoriázy rozdeľuje na 4 veľké skupiny liečebných postupov, ktoré sa uplatňujú v závislosti od stupňa postihnutia:

 

  1. topická (lokálna) liečba - lieky, ktoré sa aplikujú priamo na kožu na postihnuté miesta, protizápalové externá, lokálne kortikosteroidy, deriváty vitamínu D, retinoidy, topické imunomodulátory, kyselina salicylová, decht, ichtamol, pix a ďalšie

  2. fototerapia - liečba pôsobením ultrafialového svetla UVB, PUVA

  3. perorálna systémová liečba (retinoidy, metotrexát, cyklosporín A) - lieky vo forme tabliet alebo injekcií, ktoré pôsobia na celý organizmus, tlmia imunitu, užívajú sa dlhodobo, pričom je nutné klinické monitorovanie

  4. biologická liečba (infliximab, adalimumab, ustekimumab, etanercept) - nové lieky, ktoré pôsobia selektívne v procesoch biologickej odpovede organizmu, čím zasahujú do priebehu chorobných reakcií v organizme. Vysoká selektivita ich účinku sa odráža najmä na lepšej znášanlivosti liečby, čo umožňuje ich dlhodobé podávanie a kontinuálnu kontrolu prejavov psoriázy. Biologická liečba je určená pre pacientov so stredne ťažkou a ťažkou ložiskovou psoriázou, u ktorých zlyhala predchádzajúca systémová liečba alebo fototerapia pre nedostatočnú účinnosť alebo nežiaduce účinky.

 

Pretože psoriáza je chronické ochorenie a vo všetkých smeroch negatívne ovplyvňuje kvalitu života pacienta je nutné ju liečiť. Kvalitná dostupná liečba, správna kombinácia celkovej a lokálnej terapie a rotačná terapia pod vedením dermatológa umožňuje u pacienta dosiahnuť dlhé obdobia remisie ochorenia.

 

Môže psoriázu ovplyvniť diéta a životný štýl?

 

Na základe mnohých štúdií o psoriáze doteraz nebol zistený súvis so stravou, ochorením pečene alebo obličiek. Efekt niektorých diét sa skôr pripisuje radikálnej zmene stravy, nie ich konkrétnej forme. Pacientom so psoriázou môžeme len odporúčať dodržiavať všeobecne známe zásady zdravého stravovania so zníženým podielom cukrov a tukov, zvýšeným obsahom omega-3-mastných kyselín, vylúčeniu fajčenia a alkoholu, teda správnej životosprávy ako takej. Z režimových opatrení pri očiste je vhodnejšia krátka sprcha ako dlhý kúpeľ, blahodárne vplýva morská (slaná) voda a po kúpeli vhodné emolienciá. Vhodné sú pobyty v kúpeľoch s bahnom, soľami, siričitými a kremičitými vodami (kúpele Smrdáky), prímorské pobyty.

 

Na priebeh ochorenia má pozoruhodný vplyv individuálneho prístupu k chorobe a jej akceptácia. Pozitívny je aktívny prístup k ochoreniu, každodenná starostlivosť o kožu a preventívne opatrenia. Účinným preventívnym opatrením je udržiavanie rizikových faktorov na želanej úrovni. Prostredníctvom vhodnej stravy, výdatného spánku a vitamínových prípravkov udržiavame organizmus v rovnováhe a s dobrou imunitnou hladinou. Je dôležité vyhýbať sa imunodepresívnym situáciám: stresu, streptokokovým a vírusovým infekciám, poraneniam, spáleninám od slnka alebo neprimerane dlhému vystavovaniu sa slnečným lúčom. Je vhodné, aby psoriatici nevykonávali povolania, ktoré môžu ich stav zhoršiť, napr. také, ktoré zvyšujú riziko vysychavosti rúk alebo zápalu nechtového lôžka: kaderníci, mechanici, mäsiari, stavební robotníci, atď.

 

Psoriáza a tehotenstvo?

 

Vo všeobecnosti platí, že sa psoriáza počas tehotenstva zlepší a po pôrode a počas dojčenia dôjde k jej zhoršeniu. Keď ste tehotná, alebo plánujete tehotenstvo, je dôležité informovať včas svojho lekára, hlavne ak užívate celkovú liečbu. Systémovo podávané lieky, ale aj niektoré masti podávané na veľké plochy tela môžu mať vplyv na vývoj plodu. Predvídať, či deti psoriatikov budú mať psoriázu je takmer nemožné, typ dedičnosti nie je taký jednoznačný ako u ostatných ochorení. Ak máte psoriázu, vaše deti budú mať zvýšené riziko vzniku tohto ochorenia, majú tzv. pozitívnu rodinnú anamnézu. Psoriáza sa však u nich nemusí nikdy prejaviť, ale môže sa prejaviť aj u detí vašich detí.

Please reload

Tím Dermarevolta je tu k Vašim službám.

Objednajte sa už dnes!

bottom of page