top of page

Trichologické vyšetrenie

Prečo prísť s problémom s vypadávaním vlasov práve k nám?


Problém s vypadávaním vlasov trápi čoraz viac ľudí. Rýchle životné tempo, zvýšená psychická námaha, stres, genetická predispozícia, ale i skryté ochorenia, ktoré sa môžu prejavovať práve vypadávaním vlasov, je dobré včas diagnostikovať a liečiť.


Neodkladajte preto návštevu skúseného lekára, ktorý s Vami dôkladne preberie Váš zdravotný stav a nájde pre Vás najvhodnejšie riešenie. Padanie vlasov môže mať rôzne príčiny a preto sa náš personál pravidelne vzdeláva a zúčastňuje špecializovaných domácich i zahraničných podujatí so zameraním práve na túto oblasť.

Ako prebieha vstupné trichologické vyšetrenie na našej klinike?


Vstupné trichologické vyšetrenie začína rozhovorom, kedy lekár odoberie dôkladnú anamnézu o vzniku a priebehu pacientovho problému s vypadávaním vlasov. Po úvodnej konzultácii lekár klinicky vyšetrí pacientove vlasy a oboznámi sa s nálezom.

 

Nasleduje digitálna trichoskopia, ktorá sa vykonáva prostredníctvom špeciálnej kamery, napojenej na počítač, vďaka čomu sme schopní snímky nasnímať a uložiť pre ďalšiu kontrolu. Kamera sníma jednotlivé lokality na vlasovej pokožke a je schopná zachytiť vlasovú pokožku, vlasové folikuly a jednotlivé vlasy so zväčšením, ktoré nie je možné vidieť voľným okom (až 120 krát). Práve tento krok prináša cenné informácie o správnej diagnóze, nakoľko sme schopní pozorovať znaky typické pre dané ochorenie.

 

Na základe poznatkov z úvodnej konzultácie a výsledkov digitálnej trichoskopie lekár stanoví diagnózu a navrhne pacientovi liečbu, ktorá bude pre neho najvhodnejšia. Lekár svoje zistenia, stanoviská a odporúčania zosumarizuje pre pacienta v detailnej správe. V prípade potreby, alebo podozrenia na ochorenia, ktoré by mohli byť príčinou pacientovho problému s vlasmi lekár ešte odporučí absolvovať doplnkové vyšetrenia u rôznych špecialistov, prípadne u praktického lekára.

Ako sa na vyšetrenie pripraviť?


Aspoň 14 dní pred vyšetrením sa vlasy nesmú farbiť a 2-3 dni pred vyšetrením je vhodné vlasy neumývať. Dodržanie týchto odporúčaní nám pomôže pri diagnostike Vášho problému.

Koľko času si mám na vyšetrenie rezervovať?


Nakoľko sa jedná o komplexné vyšetrenie, je treba rezervovať si dostatočne dlhý čas. Štandardne trvá vyšetrenie cca 60 minút. Našou snahou je, aby boli zodpovedané všetky pacientove otázky a aby za tento čas pacient porozumel svojmu ochoreniu a mechanizmu, ktorý zodpovedá za padanie vlasov.


Aké sú možnosti liečby padania vlasov?

Problematika vypadávania vlasov je veľmi široká, jednotlivé ochorenia sa medzi sebou líšia mechanizmom vzniku a priebehom. Preto cítime potrebu prinášať viacero druhov liečby, aby sme boli schopní pomôcť čo najväčšiemu počtu pacientov. Sledujeme najnovšie odporúčané postupy liečby a prinášame nové a moderné spôsoby, ako si poradiť s padaním vlasov a ako zlepšiť ich kvalitu. Pacientom ponúkame:

Aká je úspešnosť liečby vypadávania vlasov?

Úspešnosť liečby vo veľkej miere závisí od konkrétnej diagnózy, ale u pacientov, ktorí dodržiavajú stanovený terapeutický plán máme veľmi vysokú úspešnosť a prvé výsledky je zvyčajne vidieť po 2-3 mesiacoch liečby.

Je nutné pred začatím liečby absolvovať vstupné trichologické vyšetrenie u nás, ak ste už navštívili iného dermatológa?

 

Pohľad na pacienta a diagnostika sa môže u každého lekára líšiť, nakoľko lekár k pacientovi pristupuje na základe svojich doterajších skúseností. Vstupné vyšetrenie v našej vlasovej poradni je pre nás veľmi dôležité, nakoľko práve vďaka nemu dokážeme stanoviť správnu diagnózu a naplánovať liečbu, ktorá bude pre dané ochorenie najvhodnejšia.

Please reload

Tím Dermarevolta je tu k Vašim službám.

Objednajte sa už dnes!

bottom of page