top of page

Komplexné vyšetrenie znamienok ručným dermatoskopom

 

K včasnej diagnostike rakoviny kože patrí v prvom rade vyšetrenie dermatológom pomocou dermatoskopie.

 

Naša klinika ponúka všetkým pacientom pravidelnú preventívnu onkodermatologickú prehliadku ručnou dermatoskopiou a taktiež možnosť vyšetrenia detailných zmien v podozrivých znamienkach najmodernejšou neinvazívnou vyšetrovacou metódou – digitálnou dermatokospiou.

Dermatoskopické vyšetrenie kože je neinvazívne, vysoko špecializované vyšetrenie kožnej lézie dermatológom
pri mnohonásobnom zväčšení. Dermatoskopia sa využíva najmä pri vyšetrení pigmentových névov a pre skorú diagnostiku prekanceróz, malígneho melanómu ale aj nemalanómových kožných nádorov (aktinická keratóza, spinocelulárny a bazocelulárny karcinóm).

 

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že každé spálenie kože slnkom je spojené s poškodením DNA v bunkách, na základe ktorého môže časom pri narastaní kumulatívnej dávky UV žiarenia vzniknúť rakovina kože. Melanóm vzniká nekontrolovaným rastom poškodených pigmentových buniek kože, podmienený hlavne UV žiarením. Malígny melanóm je jedným z najzhubnejších nádorov, pretože inklinuje k veľmi včasnému rozširovaniu do okolia (tvorí mikrometastázy), rozširovaniu lymfatickými cestami (postihuje uzliny) a tvorí aj vzdialené metastázy v iných orgánoch, prognóza je nepriaznivá. V posledných rokoch neustále narastá incidencia rakoviny kože aj v mladších vekových kategóriách a patrí medzi najčastejšie zhubné nádory. Práve preto je predchádzanie, resp. prevencia vzniku a včasná diagnostika rakoviny kože veľmi dôležitá.

 

K prevencii vzniku rakoviny kože patrí teda v prvom rade ochrana pred nadmerným a neprimeraným slnečným žiarením, používanie krémov s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu (SPF 50+), vyhýbanie sa soláriám, spáleniu kože. „ Naša koža vydrží veľa, ale všetky poškodenia si pamätá!“ V neposlednom rade je dôležité samovyšetrenie pacientom minimálne jedenkrát za 3 mesiace, pri podozrení na nejakú zmenu a nepravidelnosť je potrebné vyhľadať dermatológa. Bežný interval sledovania formou preventívnej prehliadky je 1x za 6 až 12 mesiacov, pri rizikových a atypických prejavoch 3 mesiace.

 

K včasnej diagnostike rakoviny kože patrí v prvom rade vyšetrenie dermatológom pomocou dermatoskopie. Naša klinika ponúka všetkým pacientom pravidelnú preventívnu onkodermatologickú prehliadku ručnou dermatoskopiou a taktiež možnosť vyšetrenia detailných zmien v podozrivých znamienkach najmodernejšou neinvazívnou vyšetrovacou metódou – digitálnou dermatokospiou.

Please reload

Tím Dermarevolta je tu k Vašim službám.

Objednajte sa už dnes!

bottom of page